Атактуу дарыялардын ылдый жагына викториналык саякатка барыңыз!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Билим сууларына чумкуп, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү дарыялардын ийри-буйру жолдорунда багыт алыңыз. Жээктерин бойлоп өнүгүп келе жаткан байыркы цивилизациялардан баштап азыркыга чейин алардын агымына көз каранды болгон заманбап шаарларга чейин дарыялар биздин дүйнөнү калыптандырууда негизги ролду ойноп келген. Алар жашоонун булагы, соода жолдору жана сансыз жомоктор менен уламыштарга шыктануу болгон. Бул викторинага киришип жатып, сиз өзүңүздүн географиялык чеберчилигиңизди гана сынабастан, бул дарыялар күбө болгон бай тарыхка жана маданиятка сүңгүп кетесиз. Демек, сиз бул майда-чүйдө толкундарды сүзүүгө даярсызбы?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Билим сууларына чумкуп, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү дарыялардын ийри-буйру жолдорунда багыт алыңыз. Жээктерин бойлоп өнүгүп келе жаткан байыркы цивилизациялардан баштап азыркыга чейин алардын агымына көз каранды болгон заманбап шаарларга чейин дарыялар биздин дүйнөнү калыптандырууда негизги ролду ойноп келген. Алар жашоонун булагы, соода жолдору жана сансыз жомоктор менен уламыштарга шыктануу болгон. Бул викторинага киришип жатып, сиз өзүңүздүн географиялык чеберчилигиңизди гана сынабастан, бул дарыялар күбө болгон бай тарыхка жана маданиятка сүңгүп кетесиз. Демек, сиз бул майда-чүйдө толкундарды сүзүүгө даярсызбы?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Билим сууларына чумкуп, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү дарыялардын ийри-буйру жолдорунда багыт алыңыз. Жээктерин бойлоп өнүгүп келе жаткан байыркы цивилизациялардан баштап азыркыга чейин алардын агымына көз каранды болгон заманбап шаарларга чейин дарыялар биздин дүйнөнү калыптандырууда негизги ролду ойноп келген. Алар жашоонун булагы, соода жолдору жана сансыз жомоктор менен уламыштарга шыктануу болгон. Бул викторинага киришип жатып, сиз өзүңүздүн географиялык чеберчилигиңизди гана сынабастан, бул дарыялар күбө болгон бай тарыхка жана маданиятка сүңгүп кетесиз. Демек, сиз бул майда-чүйдө толкундарды сүзүүгө даярсызбы?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Билим сууларына чумкуп, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү дарыялардын ийри-буйру жолдорунда багыт алыңыз. Жээктерин бойлоп өнүгүп келе жаткан байыркы цивилизациялардан баштап азыркыга чейин алардын агымына көз каранды болгон заманбап шаарларга чейин дарыялар биздин дүйнөнү калыптандырууда негизги ролду ойноп келген. Алар жашоонун булагы, соода жолдору жана сансыз жомоктор менен уламыштарга шыктануу болгон. Бул викторинага киришип жатып, сиз өзүңүздүн географиялык чеберчилигиңизди гана сынабастан, бул дарыялар күбө болгон бай тарыхка жана маданиятка сүңгүп кетесиз. Демек, сиз бул майда-чүйдө толкундарды сүзүүгө даярсызбы?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Билим сууларына чумкуп, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү дарыялардын ийри-буйру жолдорунда багыт алыңыз. Жээктерин бойлоп өнүгүп келе жаткан байыркы цивилизациялардан баштап азыркыга чейин алардын агымына көз каранды болгон заманбап шаарларга чейин дарыялар биздин дүйнөнү калыптандырууда негизги ролду ойноп келген. Алар жашоонун булагы, соода жолдору жана сансыз жомоктор менен уламыштарга шыктануу болгон. Бул викторинага киришип жатып, сиз өзүңүздүн географиялык чеберчилигиңизди гана сынабастан, бул дарыялар күбө болгон бай тарыхка жана маданиятка сүңгүп кетесиз. Демек, сиз бул майда-чүйдө толкундарды сүзүүгө даярсызбы?