Давинг жөнүндө канчалык билесиз?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Сууга түшүүнүн кызыктуу дүйнөсүн изилдеп жатканда биз менен бирге океандын тереңине сүңгүңүз. Суу астындагы чалгындоо, деңиз жашоосу, сууга түшүү жабдуулары жана коопсуздук тажрыйбалары боюнча билимиңизди сынап көрүңүз. Тажрыйбалуу суучулсузбу же жөн гана океандын сырларына кызыксызбы, бул викторина толкундардын астындагы кызыктуу жана маалыматтуу саякатты сунуштайт.

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Сууга түшүүнүн кызыктуу дүйнөсүн изилдеп жатканда биз менен бирге океандын тереңине сүңгүңүз. Суу астындагы чалгындоо, деңиз жашоосу, сууга түшүү жабдуулары жана коопсуздук тажрыйбалары боюнча билимиңизди сынап көрүңүз. Тажрыйбалуу суучулсузбу же жөн гана океандын сырларына кызыксызбы, бул викторина толкундардын астындагы кызыктуу жана маалыматтуу саякатты сунуштайт.

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Сууга түшүүнүн кызыктуу дүйнөсүн изилдеп жатканда биз менен бирге океандын тереңине сүңгүңүз. Суу астындагы чалгындоо, деңиз жашоосу, сууга түшүү жабдуулары жана коопсуздук тажрыйбалары боюнча билимиңизди сынап көрүңүз. Тажрыйбалуу суучулсузбу же жөн гана океандын сырларына кызыксызбы, бул викторина толкундардын астындагы кызыктуу жана маалыматтуу саякатты сунуштайт.

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Сууга түшүүнүн кызыктуу дүйнөсүн изилдеп жатканда биз менен бирге океандын тереңине сүңгүңүз. Суу астындагы чалгындоо, деңиз жашоосу, сууга түшүү жабдуулары жана коопсуздук тажрыйбалары боюнча билимиңизди сынап көрүңүз. Тажрыйбалуу суучулсузбу же жөн гана океандын сырларына кызыксызбы, бул викторина толкундардын астындагы кызыктуу жана маалыматтуу саякатты сунуштайт.

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Сууга түшүүнүн кызыктуу дүйнөсүн изилдеп жатканда биз менен бирге океандын тереңине сүңгүңүз. Суу астындагы чалгындоо, деңиз жашоосу, сууга түшүү жабдуулары жана коопсуздук тажрыйбалары боюнча билимиңизди сынап көрүңүз. Тажрыйбалуу суучулсузбу же жөн гана океандын сырларына кызыксызбы, бул викторина толкундардын астындагы кызыктуу жана маалыматтуу саякатты сунуштайт.