Сингапур ашканасы жөнүндө канчалык билесиз?

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Көбүнчө "Тамак-аш бейиши" деп аталган Сингапур даамдардын эриген идишин сунуштайт. Арал-мамлекеттин соода борборлорунан тартып жогорку деңгээлдеги ресторандарына чейин ар кандай этникалык топтордун тамактары менен мактанат. Бул тестке сүңгүп кирип, сиз сингапурлуктардын чыныгы сүйүүчүсү экениңизди билиңиз. Сиздин табитиңиз Сингапур болгон гастрономиялык бейишке бара алабы? Келгиле, Quizdict аркылуу билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Көбүнчө "Тамак-аш бейиши" деп аталган Сингапур даамдардын эриген идишин сунуштайт. Арал-мамлекеттин соода борборлорунан тартып жогорку деңгээлдеги ресторандарына чейин ар кандай этникалык топтордун тамактары менен мактанат. Бул тестке сүңгүп кирип, сиз сингапурлуктардын чыныгы сүйүүчүсү экениңизди билиңиз. Сиздин табитиңиз Сингапур болгон гастрономиялык бейишке бара алабы? Келгиле, Quizdict аркылуу билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Көбүнчө "Тамак-аш бейиши" деп аталган Сингапур даамдардын эриген идишин сунуштайт. Арал-мамлекеттин соода борборлорунан тартып жогорку деңгээлдеги ресторандарына чейин ар кандай этникалык топтордун тамактары менен мактанат. Бул тестке сүңгүп кирип, сиз сингапурлуктардын чыныгы сүйүүчүсү экениңизди билиңиз. Сиздин табитиңиз Сингапур болгон гастрономиялык бейишке бара алабы? Келгиле, Quizdict аркылуу билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Көбүнчө "Тамак-аш бейиши" деп аталган Сингапур даамдардын эриген идишин сунуштайт. Арал-мамлекеттин соода борборлорунан тартып жогорку деңгээлдеги ресторандарына чейин ар кандай этникалык топтордун тамактары менен мактанат. Бул тестке сүңгүп кирип, сиз сингапурлуктардын чыныгы сүйүүчүсү экениңизди билиңиз. Сиздин табитиңиз Сингапур болгон гастрономиялык бейишке бара алабы? Келгиле, Quizdict аркылуу билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

Көбүнчө "Тамак-аш бейиши" деп аталган Сингапур даамдардын эриген идишин сунуштайт. Арал-мамлекеттин соода борборлорунан тартып жогорку деңгээлдеги ресторандарына чейин ар кандай этникалык топтордун тамактары менен мактанат. Бул тестке сүңгүп кирип, сиз сингапурлуктардын чыныгы сүйүүчүсү экениңизди билиңиз. Сиздин табитиңиз Сингапур болгон гастрономиялык бейишке бара алабы? Келгиле, Quizdict аркылуу билип алалы!