Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз… 90-жылдары чоңойбосоңуз

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

"Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз... 90-жылдары чоңойбосоңуз!" Бул викторина 1990-жылдардын унутулгус доорун аныктаган белгилүү музыка, артисттер жана хиттер тууралуу билимиңизди талашуу үчүн иштелип чыккан. Балдар топторунан гранж рокко чейин, сиз 90-жылдардын чыныгы музыка сүйүүчүсү экениңизди далилдей аласызбы? Келгиле, билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

"Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз... 90-жылдары чоңойбосоңуз!" Бул викторина 1990-жылдардын унутулгус доорун аныктаган белгилүү музыка, артисттер жана хиттер тууралуу билимиңизди талашуу үчүн иштелип чыккан. Балдар топторунан гранж рокко чейин, сиз 90-жылдардын чыныгы музыка сүйүүчүсү экениңизди далилдей аласызбы? Келгиле, билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

"Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз... 90-жылдары чоңойбосоңуз!" Бул викторина 1990-жылдардын унутулгус доорун аныктаган белгилүү музыка, артисттер жана хиттер тууралуу билимиңизди талашуу үчүн иштелип чыккан. Балдар топторунан гранж рокко чейин, сиз 90-жылдардын чыныгы музыка сүйүүчүсү экениңизди далилдей аласызбы? Келгиле, билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

"Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз... 90-жылдары чоңойбосоңуз!" Бул викторина 1990-жылдардын унутулгус доорун аныктаган белгилүү музыка, артисттер жана хиттер тууралуу билимиңизди талашуу үчүн иштелип чыккан. Балдар топторунан гранж рокко чейин, сиз 90-жылдардын чыныгы музыка сүйүүчүсү экениңизди далилдей аласызбы? Келгиле, билип алалы!

Куттуктайбыз, бүтүрдүңүз! Бул жерде сиздин натыйжа:

"Сиз бул музыкалык сынактан өтпөй каласыз... 90-жылдары чоңойбосоңуз!" Бул викторина 1990-жылдардын унутулгус доорун аныктаган белгилүү музыка, артисттер жана хиттер тууралуу билимиңизди талашуу үчүн иштелип чыккан. Балдар топторунан гранж рокко чейин, сиз 90-жылдардын чыныгы музыка сүйүүчүсү экениңизди далилдей аласызбы? Келгиле, билип алалы!